-

Odroczenie terminu płatności faktur Klientów BNP Paribas Bank SA oraz BNP Paribas Leasing Services Sp. z o. o.