-

Klauzula dla użytkowników PK wskazanych przez podmiot posiadający