Szanowni Państwo!

Od 1.06.2020 r. obowiązują nowe wnioski o prolongaty dla Klientów BNP Paribas Leasing Services. Prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.


  • 1. Oferta, mikro i małego przedsiębiorcy

(za mikro i małego przedsiębiorcę uważa się podmiot, którego obsługa w danej instytucji finansowej odbywa się w ramach modelu oceny ryzyka lub innego klasyfikowanego jako proces bankowości detalicznej (lub innej ekwiwalentnej):
Odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w trybie automatycznym lub uproszczonym zgodnie z wnioskiem klienta na wskazany przez niego okres wynoszący maksymalnie 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta).
W przypadku produktów leasingowych następuje odroczenie lub obniżenie spłaty raty leasingowej (części kapitałowej) na uzgodniony okres, wynoszący maksymalnie 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta).

  • 2. Oferta dla średnich przedsiębiorców

(Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro i nie jest jednocześnie mikro i małym przedsiębiorcą, w rozumieniu definicji określonej  w punkcie 1 powyżej).
Odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z wnioskiem klienta, na wskazany przez niego okres, wynoszący maksymalnie odpowiednio: 6 miesięcy (raty kapitałowe) i 3 miesiące (raty kapitałowo-odsetkowe), niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta.
W przypadku produktów leasingowych następuje odroczenie lub obniżenie spłaty raty leasingowej (części kapitałowej) na uzgodniony okres, wynoszący maksymalnie 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta).

3. Oferta dla dużych przedsiębiorców

(Za dużego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro.)
Odroczenie spłat rat kapitałowych zgodnie z wnioskiem klienta, na wskazany przez niego okres, wynoszący maksymalnie 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta).
W przypadku produktów leasingowych następuje odroczenie lub obniżenie spłaty raty leasingowej (części kapitałowej) na uzgodniony okres, wynoszący maksymalnie 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta).


POBIERZ ODPOWIEDNI WNIOSEK

  • Aneks dotyczący umów leasingu w BLSO, odnoszący się do wymogów, o których mowa w pkt 1 – 3 (tj. prolongata rat w części kapitałowej na okres 6 miesięcy)

POBIERZ WNIOSEK

  • Aneks dotyczący umów pożyczki w BLSO, odnoszący się do wymogów, o których mowa w pkt 1 – 3 w zakresie prolongaty rat w zakresie kapitału lub kapitału i odsetek na okres do 6 miesięcy,

POBIERZ WNIOSEK

  • Aneks dotyczący umów pożyczki w BLSO, odnoszący się do wymogów, o których mowa w pkt 2 w zakresie prolongaty rat w zakresie kapitału i odsetek na okres do 3 miesięcy

POBIERZ WNIOSEK


Szanowni Państwo!

Do 31.05.2020 obowiązuje poniższa oferta. Prosimy o zapoznanie się z szczegółami programu.

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA PŁATNOŚCI O 6 MIESIĘCY