Możliwość odroczenia płatności o 6 miesięcy

W związku z panującą pandemią koronawirusa, BNP Paribas Lease Group oferuje możliwość odroczenia płatności o 6 miesięcy dla Klientów linii Equipment & Logistics Solutions (ELS). 

Aby skorzystać z programu “Prolongata 6 miesięcy”, prosimy w pierwszej kolejności zapoznać się z instrukcją zamieszczoną w dokumencie powyżej


Prosimy o wybranie odpowiedniego wniosku. Aby to uczynić, należy sprawdzić wysokość stopy procentowej IRR w treści zawartej umowy. Wysokość owej stopy procentowej ma przełożenie na koszty fianansowania.

Jeśli stopa procentowa dla Klienta wynosi 0,5% bądź jest wyższa, wówczas koszty finansowania to 0,25% od kwoty niespłaconego kapitału. Natomiast jeśli stopa procentowa dla Klienta jest niższa od 0,5%, koszty finansowania wyniosą 0,35% od kwoty niespłaconego kapitału.