Możliwość odroczenia płatności o 6 miesięcy

W związku z panującą pandemią koronawirusa, BNP Paribas Lease Group oferuje możliwość odroczenia płatności o 6 miesięcy dla Klientów linii Equipment & Logistics Solutions (ELS). Wnioski mogą Państwo składać do 30.09.2020 roku.


By móc wystąpić z wnioskiem o Prolongatę 6 miesięcy, należy spełnić następujące warunki:

  1. W momencie składania wniosku brak jest należności przeterminowanych
  2. W ciągu ostatnich 12 miesięcy umowa nie była restrukturyzowana
  3. Umowa była zawarta przed 13.03.2020
  4. W przypadku umów leasingu – umowa nie była przedmiotem cesji (nie dotyczy przekształceń )
  5. Uproszczony proces decyzyjny dotyczy zaangażowania nie przekraczającego PLN 1mio w grupie BNP – pozostałe wnioski wymagają dodatkowej analizy. W przypadku ekspozycji korporacyjnych, prosimy o kontakt z opiekunem klienta, z którym będą mogli Państwo ustalić warunki restrukturyzacji i zakres wymaganych danych


1. Oferta, mikro i małego przedsiębiorcy

(za mikro i małego przedsiębiorcę uważa się podmiot, którego obsługa w danej instytucji finansowej odbywa się w ramach modelu oceny ryzyka lub innego klasyfikowanego jako proces bankowości detalicznej (lub innej ekwiwalentnej):
Odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w trybie automatycznym lub uproszczonym zgodnie z wnioskiem klienta na wskazany przez niego okres wynoszący maksymalnie 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta).
W przypadku produktów leasingowych następuje odroczenie lub obniżenie spłaty raty leasingowej (części kapitałowej) na uzgodniony okres, wynoszący maksymalnie 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta).

  • 2. Oferta dla średnich przedsiębiorców

(Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro i nie jest jednocześnie mikro i małym przedsiębiorcą, w rozumieniu definicji określonej  w punkcie 1 powyżej).
Odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z wnioskiem klienta, na wskazany przez niego okres, wynoszący maksymalnie odpowiednio: 6 miesięcy (raty kapitałowe) i 3 miesiące (raty kapitałowo-odsetkowe), niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta.
W przypadku produktów leasingowych następuje odroczenie lub obniżenie spłaty raty leasingowej (części kapitałowej) na uzgodniony okres, wynoszący maksymalnie 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta).

3. Oferta dla dużych przedsiębiorców

(Za dużego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro.)
Odroczenie spłat rat kapitałowych zgodnie z wnioskiem klienta, na wskazany przez niego okres, wynoszący maksymalnie 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta).
W przypadku produktów leasingowych następuje odroczenie lub obniżenie spłaty raty leasingowej (części kapitałowej) na uzgodniony okres, wynoszący maksymalnie 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta).