Reklamacje

Obsługa reklamacji

Celem naszej firmy jest stałe podnoszenie jakości obsługi, dlatego wszelkie uwagi i opinie Klientów są dla nas bardzo cenne.

 

Jeśli mają Państwo zastrzeżenia odnośnie naszych usług, mogą Państwo złożyć reklamację w wygodnej dla siebie formie:

BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o

Zespół Obsługi Klienta

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

Aby przyspieszyć rozpatrywanie reklamacji, poza podstawowymi danymi, jak imię i nazwisko, pełna nazwa firmy oraz adres, należy zamieścić w zgłoszeniu:

  •  numer Regon lub NIP,
  •  numer umowy,
  •  dokładny opis zdarzenia, którego dotyczy reklamacja,
  •  uchybienia, które stanowią przedmiot reklamacji,
  •  w przypadku poniesienia szkody, określić w sposób wyraźny oczekiwania z tytułu zaistniałych nieprawidłowości i podpisać się zgodnie ze wzorem podpisu zawartym w Umowie.

 

Dbamy o to, aby reklamacje rozpatrywane były rzetelnie i w najkrótszym możliwym terminie.

Odpowiedź na reklamacje udzielana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Odpowiedzi na reklamacje udzielamy w formie pisemnej. Na wniosek Klienta, możemy również udzielić odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany zgodnie z Umową.

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji mogą Państwo pobrać ze strony.