Ubezpieczenia majątkowe

likwidacja szkód

W przypadku zaistnienia szkody majątkowej mają Państwo możliwość skorzystania z całodobowej infolinii, które udzieli Państwu niezbędnej pomocy.

INFOLINIA 24h: +48 22 458 56 13

Działania, jakie należy podjąć w przypadku szkody majątkowej.

 1. Szkodę należy zgłosić za pośrednictwem Działu Obsługi Roszczeń WTW Polska:

W zgłoszeniu szkody należy zawrzeć następujące informacje:

 • data i miejsce zdarzenia;
 • opis okoliczności w jakich doszło do szkody;
 • zakres uszkodzeń;
 • o ile możliwe zdjęcia uszkodzeń;
 • dane osoby kontaktowej po stronie użytkownika;
 • numer umowy pożyczki / leasingu.

Zgłoszenie zostanie przekazane do rejestracji i likwidacji przez ubezpieczyciela – TUiR Allianz Polska S.A.

TUiR Allianz Polska S.A. poinformuje czy konieczne będą oględziny oraz przedstawi listę dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody.

Zazwyczaj po stronie użytkownika leży dostarczenie:

 • opisu okoliczności z podpisem osoby obsługującej maszyn;
 • opinii serwisu;
 • kosztorysu naprawy
 • faktury na podstawie której TUiR Allianz wypłaca odszkodowanie.
 1. Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela należy wypełnić wniosek o upoważnienie (do pobrania) oraz przesłać go na adres: szkody.majatkowe@willistowerswatson.com

Na podstawie przesłanego wniosku leasingodawca wystawi upoważnienie do wypłaty odszkodowania, które należy przekazać do Towarzystwa Ubezpieczeń.

W przypadku zaistnienia szkody majątkowej mają Państwo możliwość skorzystania z całodobowej infolinii, które udzieli Państwu niezbędnej pomocy.

INFOLINIA 24h: +48 22 458 56 13

Działania, jakie należy podjąć w przypadku szkody majątkowej.

 1. Szkodę należy zgłosić za pośrednictwem Działu Obsługi Roszczeń WTW Polska:

W zgłoszeniu szkody należy zawrzeć następujące informacje:

 • data i miejsce zdarzenia;
 • opis okoliczności w jakich doszło do szkody;
 • zakres uszkodzeń;
 • o ile możliwe zdjęcia uszkodzeń;
 • dane osoby kontaktowej po stronie użytkownika;
 • numer umowy pożyczki / leasingu.

Zgłoszenie zostanie przekazane do rejestracji i likwidacji przez ubezpieczyciela – TUiR Allianz Polska S.A.

TUiR Allianz Polska S.A. poinformuje czy konieczne będą oględziny oraz przedstawi listę dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody.

Zazwyczaj po stronie użytkownika leży dostarczenie:

 • opisu okoliczności z podpisem osoby obsługującej maszyn;
 • opinii serwisu;
 • kosztorysu naprawy
 • faktury na podstawie której TUiR Allianz wypłaca odszkodowanie.
 1. Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela należy wypełnić wniosek o upoważnienie (do pobrania) oraz przesłać go na adres: szkody.majatkowe@willistowerswatson.com

Na podstawie przesłanego wniosku leasingodawca wystawi upoważnienie do wypłaty odszkodowania, które należy przekazać do Towarzystwa Ubezpieczeń.

zakres ubezpieczenia

Każde przedsiębiorstwo to zespół ściśle ze sobą powiązanych składników mienia. Tkanka majątkowa firmy zapewnia jej egzystencję i przyczynia się do generowania zysków. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk chroni mienie i zapewnia odszkodowanie w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych objętych zakresem ubezpieczenia. Zgodnie z nazwą zakresem ochrony objęte są wszystkie ryzyka, z wyjątkiem ryzyk wyraźnie wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

naszym klientom oferujemy

 • ubezpieczenia wieloletnie, dopasowane do okresu finansowania;
 • możliwość płatności składki wliczonej w miesięczne raty;
 • stałą sumę ubezpieczenia przez cały okres finansowania;
 • brak redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania;
 • fachowe doradztwo w zakresie likwidacji szkód majątkowych.

Przedmiot ubezpieczenia

 • stacjonarne maszyny i urządzenia przemysłowe;
 • sprzęt elektroniczny stacjonarny;
 • sprzęt elektroniczny przenośny;
 • wózki widłowe;
 • maszyny budowlane;
 • sprzęt rolniczy;
 • nieruchomości biurowe, magazynowe oraz produkcyjne;
 • środki obrotowe.

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MOŻNA ROZSZERZYĆ O:

 • ubezpieczenie montażu maszyn;
 • ubezpieczenie mienia w transporcie.