Ubezpieczenia majątkowe

Likwidacja szKód:

W przypadku zaistnienia szkody majątkowej mają Państwo możliwość skorzystania z całodobowej infolinii, które udzieli Państwu niezbędnej pomocy.

INFOLINIA 24h: +48 22 458 56 13

Działania, jakie należy podjąć w przypadku szkody majątkowej.

1. Szkodę należy zgłosić do TUiR Allianz Polska S.A.:

 •  faxem na numer: 22 567 4033
 •  lub mailem: szkody.korporacyjne@allianz.pl

W zgłoszeniu szkody należy zawrzeć następujące informacje:

 •  data i miejsce zdarzenia;
 •  opis okoliczności w jakich doszło do szkody;
 •  zakres uszkodzeń;
 •  o ile możliwe zdjęcia uszkodzeń;
 •  dane osoby kontaktowej po stronie użytkownika;
 •  numer umowy pożyczki / leasingu.

TUiR Allianz Polska S.A. poinformuje czy konieczne będą oględziny oraz przedstawi listę dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody.

Zazwyczaj po stronie użytkownika leży dostarczenie:

 •  opisu okoliczności z podpisem osoby obsługującej maszyn;
 •  opinii serwisu;
 •  kosztorysu naprawy
 •  faktury na podstawie której TUiR Allianz wypłaca odszkodowanie.

2. Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela należy wypełnić wniosek o upoważnienie (do pobrania) oraz przesłać do BNP Paribas Leasing Solutions na adres: szkody@bnpparibas.com

Na podstawie przesłanego wniosku leasingodawca wystawi upoważnienie do wypłaty odszkodowania, które należy przekazać do Towarzystwa Ubezpieczeń.

Zakres ubezpieczenia:

Każde przedsiębiorstwo to zespół ściśle ze sobą powiązanych składników mienia. Tkanka majątkowa firmy zapewnia jej egzystencję i przyczynia się do generowania zysków. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk chroni mienie i zapewnia odszkodowanie w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych objętych zakresem ubezpieczenia. Zgodnie z nazwą zakresem ochrony objęte są wszystkie ryzyka, z wyjątkiem ryzyk wyraźnie wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Swoim Klientom oferujemy:

 •  ubezpieczenia wieloletnie, dopasowane do okresu finansowania;
 •  możliwość płatności składki wliczonej w miesięczne raty;
 •  stałą sumę ubezpieczenia przez cały okres finansowania;
 •  brak redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania;
 •  fachowe doradztwo w zakresie likwidacji szkód majątkowych.

Przedmiot ubezpieczenia:

 •  stacjonarne maszyny i urządzenia przemysłowe;
 •  sprzęt elektroniczny stacjonarny;
 •  sprzęt elektroniczny przenośny;
 •  wózki widłowe;
 •  maszyny budowlane;
 •  sprzęt rolniczy;
 •  nieruchomości biurowe, magazynowe oraz produkcyjne;
 •  środki obrotowe.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć o:

 •  ubezpieczenie montażu maszyn;
 •  ubezpieczenie mienia w transporcie.