Prywatność danych

Niniejsza Karta Prywatności ma pomóc Ci w zrozumieniu, jakie dane gromadzimy, w jakim celu i co z nimi robimy. Zależy nam na Twoim zaufaniu, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

BNP Paribas Leasing Solutions zdaje sobie sprawę z wagi ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy wkraczamy w erę gospodarki cyfrowej.

Zdajemy sobie sprawę, że interesujesz się tym w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy  Twoje dane osobowe. Zapewniamy, że zbieramy, używamy, ujawniamy i przechowujemy Twoje dane osobowe zgodnie z postanowieniami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dążymy do tego, aby oferować naszym Klientom jak najlepsze usługi, zapewniając jednocześnie wiarygodną politykę bezpieczeństwa danych. Cenimy sobie relację z Tobą i dlatego podjęliśmy decyzję o formalizacji naszych zobowiązań w klauzulach informacyjnych;

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii związanymi z danymi osobowymi skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.

NASZE ZOBOWIĄZANIA

  • POUFNOŚĆ

Zakładamy, że dane osobowe naszych Klientów są poufne i nie należy ich ujawniać bez uzasadnionego powodu.

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jako administrator danych i podmiot przetwarzający wiemy, że zarządzanie danymi osobowymi wymaga szczególnej uwagi i ostrożności. Naszym obowiązkiem jest ich ochrona oraz wdrażanie rozwiązań i procedur umożliwiających wykonanie przysługujących Ci uprawnień.

Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania

Zobowiązujemy się podjąć właściwe środki techniczne i organizacyjne ukierunkowane na ochronę danych osobowych i zabezpieczenie ich przed bezprawnym, przypadkowym lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem lub utratą.

  • REAGOWANIE

W przypadki jakichkolwiek problemów związanych z Twoimi danymi osobowymi, zobowiązujemy się zareagować tak szybko jak to możliwe, aby zapobiec i/lub ograniczyć wszelkie negatywne skutki.

Twoje dane osobowe i my

Twoje prawa

WYKONYWANIE PRZYSŁUGUJĄCYCH CI UPRAWNIEŃ

Proszę skorzystaj z naszego formularza kontaktowego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii związanych z danymi osobowymi.

Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Adres e-mail: iodo@corp.bnpparibas.com
Adres: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa