Prywatność danych

Niniejsza Karta Prywatności ma pomóc Ci w zrozumieniu, jakie dane gromadzimy, w jakim celu i co z nimi robimy. Zależy nam na Twoim zaufaniu, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

BNP Paribas Leasing Solutions zdaje sobie sprawę z wagi ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy wkraczamy w erę gospodarki cyfrowej.

Zdajemy sobie sprawę, że interesujesz się tym w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy  Twoje dane osobowe. Zapewniamy, że zbieramy, używamy, ujawniamy i przechowujemy Twoje dane osobowe zgodnie z postanowieniami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dążymy do tego, aby oferować naszym Klientom jak najlepsze usługi, zapewniając jednocześnie wiarygodną politykę bezpieczeństwa danych. Cenimy sobie relację z Tobą i dlatego podjęliśmy decyzję o formalizacji naszych zobowiązań w klauzulach informacyjnych;

 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii związanych z danymi osobowymi,

prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Adres e-mail: iodo@corp.bnpparibas.com
Adres: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa

NASZE ZOBOWIĄZANIA

 • POUFNOŚĆ

Zakładamy, że dane osobowe naszych Klientów są poufne i nie należy ich ujawniać bez uzasadnionego powodu.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jako administrator danych i podmiot przetwarzający wiemy, że zarządzanie danymi osobowymi wymaga szczególnej uwagi i ostrożności. Naszym obowiązkiem jest ich ochrona oraz wdrażanie rozwiązań i procedur umożliwiających wykonanie przysługujących Ci uprawnień.

Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania

Zobowiązujemy się podjąć właściwe środki techniczne i organizacyjne ukierunkowane na ochronę danych osobowych i zabezpieczenie ich przed bezprawnym, przypadkowym lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem lub utratą.

 • REAGOWANIE

W przypadki jakichkolwiek problemów związanych z Twoimi danymi osobowymi, zobowiązujemy się zareagować tak szybko jak to możliwe, aby zapobiec i/lub ograniczyć wszelkie negatywne skutki.

TWOJE DANE OSOBOWE I MY

Co gromadzimy

 • Twoje dane osobowe, kiedy kontaktujesz się z nami lub kiedy rozpoczynasz subskrypcję informacji lub usługi;
 • Dane związane z Twoją aktywnością na naszej stronie (cookies);
 • Dane, które udostępniłeś/-aś naszym filiom lub partnerom.

Jak je wykorzystujemy

Możemy wykorzystywać gromadzone dane osobowe do różnych celów, w tym celów umownych lub prawnych, w celu świadczenia lepszych usług i dostarczania nowych rozwiązań lub aby wysyłać Ci komunikaty na Twoje życzenie lub mogące Cię zainteresować na podstawie Twoich czynności.

Dlaczego je udostępniamy

Możemy udostępniać Twoje dane:

 • w celu zewnętrznego przetwarzania naszym podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym podmiotom,
 • z przyczyn prawnych,
 • w celu zabezpieczenia międzynarodowych przelewów.

Jak je zabezpieczamy

 • Bezpieczeństwo Twoich danych zapewniamy przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych.
 • Informujemy Cię w przypadku zaistnienia dowolnego incydentu z udziałem Twoich danych osobowych.
 • Ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do naszych pracowników, filii lub partnerów handlowych, którzy rozsądnie potrzebują mieć do nich dostęp.

Jak długo je przechowujemy

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres istnienia naszej relacji z Tobą lub tak długo, jak będzie to konieczne do spełnienia wymogu prawnego.

TWOJE PRAWA

Prawo do zapomnienia/skasowania

Możesz poprosić nas o skasowanie wszelkich dotyczących Ciebie danych osobowych, które przechowujemy, jeżeli takie dane są niepotrzebne, jeżeli ich przetwarzanie jest niezgodne z przepisami lub jeżeli cofnąłeś/cofnęłaś swoją zgodę na przetwarzanie (jeżeli dotyczy).

Prawo do dostępu

Możesz poprosić nas o kopię dotyczących Ciebie danych osobowych przechowywanych przez BNP Paribas Leasing Solutions.

Prawo do ograniczenia przetwarzania/prawo do zastrzeźeń

Możesz poprosić nas o zaprzestanie dowolnego przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, na których przetwarzanie wyraziłeś/-aś zgodę.

Prawo do zatwierdzenia

Możesz poprosić nas o poprawienie wszelkich dotyczących Ciebie niepoprawnych danych osobowych, które przechowujemy.

Prawo do niebycia przedmiotem zautomatyzowanych decyzji

W przypadku kiedy podejmowana wyłącznie w ramach zautomatyzowanego procesu decyzja ma na Ciebie istotny wpływ, masz prawo wyrazić swój punkt widzenia i zgłosić zastrzeżenia co do takiej decyzji. Masz również prawo do poznania kryteriów, według których została podjęta.
Prosimy pamiętać, że korzystamy z ocen kredytowych oraz matrycy DMM (matryca decyzyjna) w celu przeprowadzenia oceny ryzyka kredytowego i bezpieczeństwa transakcji. Tego rodzaju przetwarzanie ma uzasadnienie w odniesieniu do udzielenia kredytu. Nie jest to w pełni zautomatyzowany proces, ponieważ każda negatywna odpowiedź od nas jest według założeń systemu zatwierdzana przez pracownika, dlatego nie ma zastosowania prawo do niebycia przedmiotem zautomatyzowanych decyzji.

KONTAKT