Informacje prawne

Dane kontaktowe:

BNP Paribas Lease Group Sp. z o. o.
ul. Suwak 3
02-676 Warszawa
tel. (+48) 22 566 96 88
faks: (+48) 22 566 96 59

KRS: 0000022385
Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 113-20-61-128

REGON: 013214662
Kapitał zakładowy: 17 000 000,00 PLN

BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących

i wiążących ją przepisów związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem strony internetowej.

INFORMACJE TECHNICZNE:

Uwaga: w Internecie nie można zagwarantować poufności korespondencji.

DANE OSOBOWE:

BNP Paribas Leasing Solutions jest odpowiedzialna za przetwarzanie tych danych osobowych, które jednakże mogą być przekazywane dostawcom usług w celu wykonania zleconych im zadań, lub też spółkom, szczególnie należącym do Grupy BNP Paribas, wymienionym poniżej.
Powyższe informacje zastrzeżone są chronione zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawa o ochronie danych osobowych. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do celów firmowych, w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, lub inicjatyw handlowych prowadzonych przez BNP Paribas Leasing Solutions.
W tym celu osoby odwiedzające stronę internetową wyraźnie wyrażają zgodę na przekazanie dotyczących ich informacji zastrzeżonych przez BNP Paribas Lease Group jej podwykonawcom, którzy wykonują – w imieniu spółki – określone podstawowe praktyczne i techniczne zadania, które nie mogą zostać oddzielone od oferowanych produktów finansowych, sposobów płatności i usług pokrewnych.

Ponadto, osoby odwiedzające stronę internetową zgadzają sią na przekazanie tych informacji zastrzeżonych spółkom należącym do Grupy BNP Paribas w celu prezentacji produktów i usług prowadzonych przez tę spółki lub też spółki, którym możemy przekazać Państwa nazwisko i adres.

Macie Państwo prawo dostępu i zmiany tych informacji na warunkach przewidzianych w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

LINKI HIPERTEKSTOWE

BNP Paribas Lease Group w żaden sposób nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za stworzenie linków hipertekstowych do strony www.leasingsolutions.bnpparibas.com. BNP Paribas Lease Group w żaden sposób nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za stworzenie linków hipertekstowych do innych stron ze strony : leasingsolutions.bnpparibas.com.

PRAWA AUTORSKIE

Zabrania się kopiowania, reprodukcji, przedstawiania, wykorzystywania jako własne, zarówno
w części, jak i w całości, treści stron, danych, lub jakichkolwiek innych elementów obejmujących stronę www.leasingsolutions.bnpparibas.com za pomocą jakichkolwiek środków lub przy jakimkolwiek wsparciu; stanowi to fałszerstwo i naruszenie praw autorskich, o ile wydawca nie udzielił na to zgody.