Informacje prawne

DANE KONTAKTOWE

BNP Paribas Lease Group Sp. z o. o.
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa
tel. (+48) 22 566 96 88

KRS: 0000022385
Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 113-20-61-128

REGON: 013214662
Kapitał zakładowy: 17 000 000,00 PLN

BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących i wiążących ją przepisów związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem strony internetowej.

INFORMACJE TECHNICZNE

W Internecie nie można zagwarantować poufności korespondencji.

LINKI HIPERTEKSTOWE

BNP Paribas Lease Group w żaden sposób nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za stworzenie linków hipertekstowych do strony www.leasingsolutions.bnpparibas.com. BNP Paribas Lease Group w żaden sposób nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za stworzenie linków hipertekstowych do innych stron ze strony : leasingsolutions.bnpparibas.com.

PRAWA AUTORSKIE

Zabrania się kopiowania, reprodukcji, przedstawiania, wykorzystywania jako własne, zarówno w części, jak i w całości, treści stron, danych, lub jakichkolwiek innych elementów obejmujących stronę leasingsolutions.bnpparibas.com za pomocą jakichkolwiek środków lub przy jakimkolwiek wsparciu; stanowi to fałszerstwo i naruszenie praw autorskich, o ile wydawca nie udzielił na to zgody.