Finansowanie profesjonalnego sprzętu

Stale pracujemy nad rozwojem biznesu. Dostarczamy takie rozwiązania, aby nasi Klienci mogli jak najlepiej budować swoją sieć sprzedaży.

KORZYŚCI Z NASZYCH ROZWIĄZAŃ

 •  szybka decyzja kredytowa;
 •  proste procedury – minimum formalności;
 •  elastyczna struktura finansowania;
 •  możliwość realizacji planów inwestycyjnych przy ograniczonym zaangażowaniu środków własnych;
 •  uwolnienie środków Klienta zamrożonych w aktywach;
 •  optymalizacja podatkowa (tarcza podatkowa);
 •  atrakcyjne warunki ubezpieczenia;
 •  wysoka specjalizacja i ogromne doświadczenie naszych pracowników;
 •  możliwość finansowania w PLN lub EURO*

Dokumenty do pobrania

NASZE PRODUKTY FINANSOWE

POŻYCZKA
 • Raty sezonowe
 • Możliowość finansowania VAT
 • Okres finansowania do 96 m-cy
 • Udział własny od 0%
POŻYCZKA POD DOTACJE UE
 • Parametry produktu jak dla pożyczki zwykłej
 • Produkt przeznaczony dla podmiotów posiadających dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
                     
  *Finansowanie w walucie EURO możliwe dla podmiotów posiadających przychody w EURO.
LEASING OPERACYJNY
 • Odpisy amortyzacyjne dokonywane są przez Finansującego
 • Korzystający zalicza całość opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu
 • Umowa zawarta na czas oznaczony stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji
LEASING FINANSOWY
 • Odpisy amortyzacyjne dokonywane są przez Korzystającego, który zalicza do kosztów uzyskania przychodów część odsetkową opłat leasingowych
 • Jest traktowany na równi z dostawą środka trwałego. Oznacza to, że w leasingu finansowym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania przedmiotu leasingu, czyli VAT naliczany jest z góry od całej kwoty rat leasingowych za cały okres trwania leasingu i wartości końcowej
LEASING ZWROTNY
 • Szczególny rodzaj leasingu – Leasingodawca kupuje przedmiot od przyszłego Leasingobiorcy/Korzystającego, a następnie oddaje mu je do użytkowania
 • Dzięki tej formie leasingu następuje uwolnienie zamrożonego kapitału, który można wykorzystać na finansowanie innych inwestycji
 • Może to być leasing finansowy lub leasing operacyjny
LINIA LEASINGOWA
 • W ramach przyznanej linii leasingowej Klient może w dowolnym czasie obejmującym termin obowiązywania limitu realizować zakupy konkretnych środków trwałych
 • Limit przyznawany jest na większa kwotę (tzn. zakładaną sumę wartości urządzeń do sfinansowania) jest ważny do 12 miesięcy
 • Analiza dokonywana jest tylko raz do przyznania limitu