Finansowanie dla Klientów BNP Paribas Bank Polska SA

LEASING Z PREMIĄ EBI

Atrakcyjna oferta leasingu dla Klientów BNP Paribas Banku Polska SA dzięki współpracy z  Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

DLA KOGO?

O leasing ze środków EBI mogą wnioskować:

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), w których zatrudnienie jest mniejsze niż 250 osób, spełniające kryteria ustalone przez EBI. Szczegółowe kryteria Europejskiego Banku Inwestycyjnego dostępne są na stronie: www.eib.org
 • Przedsiębiorstwa duże, w których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 osób, ale jednocześnie jest mniejsze niż 3 000 osób, spełniające kryteria ustalone przez EBI.

Uwaga: w przypadku występowania powiązań kapitałowych i osobowych poziom zatrudnienia odnosi się do całej grupy kapitałowej, zgodnie z zasadami ustalonymi przez EBI. Umowa z EBI przewiduje ograniczenia i wyłączenia – A.1.3.2.Excluded sectors, A.1.3.3. Excludes activities oraz A.2.

KORZYŚCI

 • Proste procedury: umowa zawierana jest tylko ze spółką leasingową (wymagana umowa rachunku z BNP Paribas)
 • Niższa marża niż w przypadku produktów leasingowych bez wsparcia EBI
 • Atrakcyjne oprocentowanie – Premia EBI obniża oprocentowanie w całym okresie finansowania

JAKIE SĄ WARUNKI UDZIELENIA LEASINGU ZE ŚRODKÓW EBI?

Leasing ze środków EBI może być udzielany na finansowanie zakupu środków trwałych, których m.in.:

 • Całkowity koszt inwestycji netto nie przekracza 25 000 000 euro lub równowartości w innej walucie
 • Kwota finansowania nie przekracza 12 500 000 euro lub równowartości w innej walucie
 • Czas na realizację inwestycji nie przekracza 3 lat (inwestycja nie może być zakończona przed upływem 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o przyznanie środków EBI)
 • Okres finansowania wynosi co najmniej 2 lata oraz nie przekracza ekonomicznego i technicznego życia finansowanej inwestycji

Przykładowe inwestycje:

 • Zakup zielonych aktywów (m.in. instalacje fotowoltaiczne do 1 MW, pompy ciepła)
 • Zakup magazynów energii i kogeneracja
 • Zakup środków transportu o napędzie elektrycznym/wodorowym, ładowarek do samochodów elektrycznych (stacje ładowania AC oraz DC)

Przykładowe wykluczenia sektorowe:

 • Sektor zbrojeniowy
 • Przemysł tytoniowy i handel tytoniem
 • Działalność związana z eksperymentami na zwierzętach
 • Działalność, która wiąże się z zanieczyszczeniem środowiska
 • Sektory, których działalność jest etycznie kontrowersyjna np. badania nad klonowaniem człowieka
 • Gry hazardowe
 • Działalność deweloperska (zakup nieruchomości na wynajem lub na sprzedaż)
 • Finansowanie transakcji na instrumentach finansowych

Produkt jest dostępny do wyczerpania środków przyznanych w ramach linii EBI. 

Poznaj szczegóły u doradcy banku lub specjalisty leasingowego. Wyślij zapytanie na wsparcie.leasing@corp.bnpparibas.com