Finansowanie maszyn i urządzeń

Jesteś producentem lub dystrybutorem maszyn rolniczych lub budowlanych, maszyn do obsługi logistyki magazynowej albo środków transportu?

Chcesz rozwinąć swoją sprzedaż poprzez ofertę rozwiązań finansowych dla swoich Klientów?

Nasz dedykowany zespół ekspertów wypracuje razem z Tobą rozwiązania, które przyczynią się do rozwoju Twojego biznesu.

Korzyści płynące z naszych rozwiązań:

 •  Zespół specjalistów dla każdego rodzaju sprzętu, którzy rozumieją specyfikę sektora i wyzwań z niego płynących
 •  Szeroka gama produktów finansowych, aby sprostać potrzebom Klienta, takim jak zarządzanie przepływem pieniędzy oraz przyjęte plany pożyczkowe
 •  Kontrakty finansowe pod marką BNP Paribas Leasing Solutions lub pod własną marką

Produkty

BNP Paribas Leasing Solutions rozwinął szeroką gamę produktów i usług, aby w pełni spełnić oczekiwania naszych Partnerów:

Pożyczka

 • Raty sezonowe
 • Możliowość finansowania VAT
 • Okres finansowania do 96 m-cy
 • Udział własny od 0%

Pożyczka pod dotacje EU

 • Parametry produktu jak dla pożyczki zwykłej
 • Produkt przeznaczony dla podmiotów posiadających dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Leasing operacyjny

 • Odpisy amortyzacyjne dokonywane są przez Finansującego.
 • Korzystający zalicza całość opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu.
 • Umowa zawarta na czas oznaczony stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji.

Kluczowe dane

50 lat partnerstwa z wiodącymi producentami sprzętu rolniczego oraz od 2010 roku światowy lider finansowania maszyn rolniczych w Polsce.

Finansowanie stocku dla Dealerów

Leasing finansowy

 • Odpisy amortyzacyjne dokonywane są przez Korzystającego, który zalicza do kosztów uzyskania przychodów część odsetkową opłat leasingowych
 • Jest traktowany na równi z dostawą środka trwałego. Oznacza to, że w leasingu finansowym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania przedmiotu leasingu, czyli VAT naliczany jest z góry od całej kwoty rat leasingowych za cały okres trwania leasingu i wartości końcowej

Leasing zwrotny

 • Szczególny rodzaj leasingu – Leasingodawca kupuje przedmiot od przyszłego Leasingobiorcy/Korzystającego, a następnie oddaje mu je do użytkowania
 • Dzięki tej formie leasingu następuje uwolnienie zamrożonego kapitału, który można wykorzystać na finansowanie innych inwestycji
 • Może to być leasing finansowy lub leasing operacyjny

Linia leasingowa

 • W ramach przyznanej linii leasingowej Klient może w dowolnym czasie obejmującym termin obowiązywania limitu realizować zakupy konkretnych środków trwałych
 • Limit przyznawany jest na większa kwotę (tzn. zakładaną sumę wartości urządzeń do sfinansowania) jest ważny do 12 miesięcy
 • Analiza dokonywana jest tylko raz do przyznania limitu                                                                                                                                                                                                                                     *Finansowanie w walucie EURO możliwe dla podmiotów posiadających przychody w EURO.

Ubezpieczenie aktywów

 • Komplementarny serwis zapewniający ubezpieczenie dla leasingowanych przedmiotów.
 •  W przypadku szkody całkowitej na przedmiocie, wypłacana jest rekompensata, pozwalająca na pokrycie salda niespłaconego kapitału.
 •  W przypadku częściowej straty (opcjonalnej), odszkodowanie pokrywa koszt naprawy.