Finansowanie stocku

Jesteś producentem lub importujesz profesjonalny sprzęt i masz swoją własną sieć dystrybucji?

Chcesz zlecić na zewnątrz zarządzanie liniami kredytowymi swojego dealera, aby zoptymalizować przepływ pieniędzy i upewnić się,
że Twoje faktury zostaną zapłacone na czas?

Sfinansujemy sprzęt dla dealera i pokierujemy przepływem finansowym pomiędzy Twoją firmą a siecią dystrybucji. Weźmiemy pełną odpowiedzialność za faktury, włączając finansowanie, ryzyko braku płatności, administrację jak i odzyskiwanie należności.

Korzyści płynące z naszych rozwiązań:

Korzyści dla Ciebie:

  •  Optymalizacja przepływu środków pieniężnych z szybko uregulowanych faktur.
  •  Gwarancja płatności, jako że faktury sprzedawane są BNP Paribas Leasing Solutions, który zapewnia obsługę administracyjną, jak również cały proces windykacji należności.
  •  Poprawa bilansu. Linie kredytowe nie są dłużej włączone w zestawienie bilansowe; ograniczenie zobowiązań podatkowych i zwiększenie rentowności firmy.
  •  Raporty generowane są w czasie rzeczywistym, poprzez aplikację „Copilot” – narzędzie do zarządzania stockiem.

 

Korzyści dla Twojego dealera:

  •  Możliwość kupowania “więcej i lepiej”, dzięki wyższej linii kredytowej. My ustalamy z producentem wysokość przyznanego limitu, dla każdego dealera, biorąc pod uwagę ich wielkość sprzedaży, sezonowość i warunki płatności. Możemy wyregulować tę sumę w dowolnym momencie.
  •  Dostosowane warunki płatności do cyklu sprzedaży. Jesteśmy w stanie ustalić warunki płatności, pozwalające dealerom na zapłatę po terminie płatności producenta i  gdy sprzęt zostanie sprzedany.
  •  Internetowy system raportowania sprzedaży.

Copilot

Aplikacja generująca raporty w czasie rzeczywistym.