Transport

OFERUJEMY FINANSOWANIE:

 • Samochodów osobowych
 • Samochodów dostawczych
 • Ciągników drogowych
 • Autobusów i autokarów
 • Przyczep i naczep

FINANSOWANIE AUT ELEKTRYCZNYCH

Program „Mój elektryk” to nowy rządowy program dofinansowania do zakupu nowego osobowego lub dostawczego samochodu elektrycznego. Program dostępny do tej pory dla Klientów indywidualnych został rozszerzony i aktualnie wnioski o dofinansowanie mogą zgłaszać także Przedsiębiorcy chcący sfinansować elektryczne auto za pomocą leasingu. W BNP Paribas Leasing Services wspieramy rozwój elektromobilności w Polsce, ponieważ jako świadomej i odpowiedzialnej firmie, zależy nam na promowaniu zrównoważonego rozwoju.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?

Dzięki współpracy BNP Paribas Leasing Services z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na leasing nowego samochodu elektrycznego może uzyskać bezzwrotną dotację, która zostanie zaliczona na poczet wpłaty własnej i znacznie obniży miesięczną ratę za nowy pojazd. Budżet programu to 400 milionów złotych. Nabór wniosków odbywa się od czwartego kwartału 2021 do końca roku 2025 do wyczerpania alokacji.

JAKIE SĄ ZASADY PROGRAMU I WYSOKOŚĆ DOTACJI?

 • Budżet programu to 400 milionów złotych.
 • Warunkiem otrzymania bezzwrotnej dotacji jest rejestracja nowego auta elektrycznego w Polsce oraz jego użytkowanie przez okres minimum 2 lat.
 • Samochód z dotacją nie może zostać zbyty przed upływem dwóch lat.
 • Pojazdy z dotacją muszą być w pełni ubezpieczone (OC+AC) oraz przez 2 lata oznakowane specjalną naklejką o wymiarach 44 cm x 7cm.
 • Jednym z kryteriów przyznania dotacji jest cena pojazdu. Na wysokość samej dotacji wpływa zadeklarowany przebieg.

KATEGORIA M1, CZYLI SAMOCHODY OSOBOWE

 • Maksymalna cena samochodu nie może przekroczyć 225 000 złotych.
 • Leasingobiorca może liczyć na kwotę dotacji wynoszącą minimum 18 750 złotych brutto lub jeśli zadeklaruje średnioroczny przebieg na poziomie 15 000 km — wtedy dotacja wyniesie 27 000 złotych brutto.

KATEGORIA N1, CZYLI SAMOCHODY DOSTAWCZE

 • Samochody dostawcze do 3,5 tony.
 • Nie ma kryterium ceny pojazdu.
 • Leasingobiorca może uzyskać do 20% kosztu kwalifikowanego, ale nie więcej niż 50 000 złotych brutto lub jeśli zadeklaruje średnioroczny przebieg na poziomie 20 000 km — dotacja wzrasta do 30% kosztu kwalifikowanego, ale nie więcej niż 70 000 złotych brutto.

WYPŁATA DOTACJI

 • W leasingu występuje wyłącznie w postaci refundacji opłaty wstępnej po aktywacji umowy finansowania czyli przekazaniu samochodu Leasingobiorcy do korzystania potwierdzone protokołem odbioru.
 • Dotacja może być udzielona w przypadku, gdy na przedmiot leasingu nie udzielono wcześniej innej formy wsparcia w ramach innych działających programów.
 • Dofinansowanie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia, których koszty zostały już dofinansowane z publicznych środków krajowych lub zagranicznych np. z budżetu Unii Europejskiej.
 • Wypłata jest uzależniona od ustanowienia zabezpieczenia zwrotu środków.

JAK UZYSKAĆ DOPŁATĘ KROK PO KROKU?

1. Zasada jednego okienka; kontakt Leasingobiorcy z BNP Paribas Leasing Services, brak kontaktu Korzystającego z Bankiem i NFOŚiGW. BNP Paribas Leasing Services przyjmuje i weryfikuje wniosek; pozytywnie zweryfikowane wnioski BNP Paribas Leasing Services przekazuje do Banku.

2. Leasingobiorca podpisuje Umowę Dotacji oraz ustanawia zabezpieczenia w BNP Paribas Leasing Services, które składa również oświadczenia o utrzymaniu okresu trwałości przedsięwzięcia.

3. BNP Paribas Leasing Services przyjmuje i weryfikuje wniosek; pozytywnie zweryfikowane wnioski BNP Paribas Leasing Services przekazuje do Banku. Leasingobiorca podpisuje Umowę Dotacji oraz ustanawia zabezpieczenia w BNP Paribas Leasing Services, tamteż składa oświadczenia o utrzymaniu okresu trwałości przedsięwzięcia.

4. Dotacja pokrywa całość lub część opłaty wstępnej — Bank przekazuje środki do BNP Paribas Leasing Services.

5. Sprawozdania są przygotowywane przez BNP Paribas Leasing Services i przekazywane do Banku.