Społeczna odpowiedzialność biznesu

BNP Paribas Leasing Solutions wspiera przedsiębiorstwa w zakresie realizacji ich projektów rozwoju, przyczyniając się w ten sposób do finansowania realnej gospodarki. Ponadto prowadzimy naszą działalność z pełnym poszanowaniem wszystkich naszych partnerów, w duchu etyki i odpowiedzialności.


Zobowiązania te wyrażają się poprzez hasło marki BNP Paribas Leasing Solutions, które brzmi „Business is ON” i stanowią najważniejsze elementy obietnicy dotyczącej wartości naszej firmy.

 

Positive leasing

Nasza strategia w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest realizowana w oparciu o cztery główne filary, dotyczące zagadnień: gospodarczych, socjalnych, obywatelskich i ochrony środowiska.
Zobowiązania CSR BNP Paribas

Ekonomiczna odpowiedzialność

Walka ze zmianami klimatycznymi.

Wdrożenie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w naszym modelu biznesowym.

  • Prowadzenie eko-odpowiedzialnego biznesu.
  • Zapewnienie oferty usług, która umożliwi naszym klientom i partnerom finansowanie ich przejścia do gospodarki o jak najmniejszej emisji dwutlenku węgla.

Społeczna odpowiedzialność

Wspieranie gospodarki w etyczny sposób. 

Promowanie rozwoju i zaangażowania pracowników, poprzez tworzenie:

  • Pozytywnego miejsca pracy.
  • Firmy stwarzajacej doskonałe warunki rozwoju dla swoich pracowników.

Obywatelska odpowiedzialność

Jesteśmy pozytywnym ambasadorem zmiany.

  • Walka z socjalnym wykluczeniem poprzez wspieranie inicjatyw mikrofinansowania.
  • Realizacja naszej polityki globalnej i lokalnej filantropii, głównie względem dzieci.

Środowiskowa odpowiedzialność

Rozwój kompetencji i umiejętności naszych pracowników. 

  • Promowanie zielonych inicjatyw IT (bazujących na naszym programie cyfrowej transformacji).
  • Zwiększenie świadomości pracowników w zakresie kwestii klimatycznych.