Strategia podatkowa

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ W GRUPIE BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS W POLSCE


Działając na podstawie regulacji art. 27c ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, poniżej zamieszczamy informację o strategii podatkowej realizowanej  w Grupie BNP Paribas Leasing Solutions w Polsce.

  • Załączone dokumenty dotyczą Spółek: BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. oraz BNP Paribas Leasing Services S p. z o.o.: