Pracuj z nami

Odpowiedz na nasze ogłoszenia

Co w praktyce oznacza strategia „People Care”? Poznajcie jej 4 fundamenty:

I. Budowanie „przyjaznego” miejsca pracy:

Regularnie badamy poziom zaangażowania pracowników i angażujemy ich w warsztaty mające na celu wspólne wypracowanie rozwiązań podnoszących efektywność działania  naszej organizacji i zadowolenie Pracowników. Doceniając ich wysokie kompetencje i zaangażowanie, przygotowaliśmy pakiet świadczeń benefitowych mających na celu dbałość o zdrowie oraz dobre samopoczucie, a także celebrowanie najważniejszych chwil w ich życiu. Mając na uwadze motywacyjną rolę systemu świadczeń, koncentrujemy się nie tylko na różnorodności i mnogości benefitów, ale przede wszystkim na jakości oferowanych pakietów i świadczeń.

Opieka Medyczna w Enel Med

Karta MultiSport

Ubezpieczenie NNW

Akcje społeczne

Wyjazdy integracyjne

Okolicznościowe prezenty dla pracowników

Spotkania świąteczne

śniadania z zarządem

Spotkania dla kadry menedżerskiej

Kluby aktywności sportowej

Dofinansowanie do wczasów

Bony świąteczne

II. Realizacja inicjatyw szkoleniowo-rozwojowych:

Inwestycja w potencjał ludzki poprzez zapewnienie programów rozwojowych związanych z doskonaleniem kompetencji pracowników i menadżerów to jeden z najważniejszych priorytetów w Naszej organizacji. W ramach uporządkowanego i uregulowanego wewnętrznymi normami systemu szkoleń. Naszym Pracownikom zapewniamy:

Programy rozwojowe dla Menedżerów

Szkolenia z umiejętności miękkich dla pracowników

Szkolenia profesjonalne dla pracowników

Szkolenia e-learningowe

Lektoraty z języka angielskiego

Lektoraty z języka francuskiego

III. Bycie blisko biznesu – wspieranie jego rozwoju i mobilności pracowników:

Bycie blisko biznesu oznacza dla nas wspieranie każdego obszaru biznesowego poprzez:

  •  rekrutowanie i zatrudnienie utalentowanych Pracowników;
  •  zarządzanie wynikami pracy;
  •  udział w przygotowywaniu planu rozwoju funkcji i budowaniu planów sukcesyjnych;
  •  wspólne projektowanie zmian organizacyjnych.

Ponadto koncentrujemy się na kreowaniu wewnętrznego rynku pracy, dbając o budowanie świadomości pracowników, dotyczącej realizowania swojej kariery w innych działach firmy lub spółkach Grupy BNP Paribas. Zasadą obowiązującą w naszej organizacji jest promowanie, umożliwianie i sprzyjanie idei mobilności poprzez:

Dni Kariery - Mobility Days

Career interview dla pracowników i kadry menedżerskiej

Rekrutacje wewnętrzne

IV. Optymalizacja i digitalizacja w obszarze HR:

Jakość i efektywność wykonywanych przez pracowników zadań uzależniona jest od sposobu funkcjonowania organizacji. Przykładamy szczególną uwagę do odpowiednio zaprojektowanych, podlegających nieustannej kontroli i optymalizacji procesów HR. Dbamy, by stosowane procedury i narzędzia były integralne z celami biznesowymi organizacji oraz dostosowane do potrzeb kluczowych użytkowników.

W codziennej pracy wykorzystujemy:

Platforma szkoleniowa - My Learning

Platforma do zarządzania wynikami pracy - My Development

Platforma rekrutacyjna

Newsletter HR