Poniżej znajduja się załączniki do umów zawieranych z BNP Paribas Leasing Solutions Sp. z o. o. Ze wzgędu na zobowiazania środowiskowe postanowiliśmy umożliwić Państwu zapoznanie się z częścia dokumentów w wersji elektroniczej i tym samym zatroszczyć się o środowisko naturalne.

OWP  – Ogólne Warunki Pożyczki

Poniżej znajdują się załączniki do umów pożyczki, które do niedawna podpisywali Państwo w formie papierowej przy zawieraniu z nami umowy.
W trosce o środowisko zdecydowaliśmy się umieścić załączniki w formie elektronicznej. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentów.

Dla umów zawartych przed 13.12.2020 przez wszystkie podmioty

Dla umów zawartych od 14.12.2020 przez podmioty nieobjęte ochroną konsumencką

Dla umów zawartych od 14.12.2020 przez podmioty objęte ochroną konsumencką