Duplikaty dokumentów

W celu uzyskania:

  • duplikatu umowy
  • duplikatu faktur
  • duplikatu polisy
  • duplikatu noty odsetkowej

należy pobrać i wypełnić Wniosek o wystawienie duplikatu.

Prosimy o wysłanie wypełnionego wniosku do Zespołu Obsługi Klienta:

  • na adres e-mail: klient@corp.bnpparibas.com
  • lub na adres korespondencyjny: BNP Paribas  Lease Group Sp. z o. o.,  ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa