E-faktura

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej usługi otrzymywania faktur elektronicznych (e-faktura), które zastępują fakturę papierową.

Jak otrzymać E-fakturę?

Wystarczy wypełnić wniosek Zgoda na otrzymywanie E – faktur w formie elektoronicznej (do pobrania).

Faktury będą przesyłane na wskazany przez Państwa w formularzu adres e- mail, następnego dnia po ich wystawieniu.

Prosimy o wysłanie wypełnionego wniosku do Zespołu Obsługi Klienta:

  •  na adres e-mail : klient@corp.bnpparibas.com
  •  na adres korespondencyjny: BNP Paribas  Lease Group Sp. z o. o.,  ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa