Likwidacja szkód/ Ubezpieczenia

SZKODY AGRO

Zdarzenia losowe, które dotyczą: kombajnów i ciągników rolniczych, sieczkarni polowych, ładowarek (w rolnictwie), agregatów uprawowych, sadzarek i glebogryzarek ciągnikowych, kultywatorów, siewników, rozrzutników, kosiarek, opryskiwaczy, pras, rolniczych przenośnych suszarni do zboża i kukurydzy, środków transportowych bez własnego napędu, innych maszyn i sprzętów rolniczych.

Dowiedz się więcej

Szkody w majątku

Zdarzenia losowe, które dotyczą: stancjonarnych maszyn i urządzeń przemysłowych, elektronicznych sprzętów, wózków widłowych, maszyn budowlanych, nieruchomości biurowych, magazynowych oraz produkcyjnych, środków obrotowych, sprzętu medycznego.

Dowiedz się więcej

Szkody komunikacyjne

Zdarzenie losowe dotyczące pojazdu posiadającego numer rejestracyjny - zgodnie z ustawą ``Prawo o ruchu drogowym``, powstałe w wyniku: kolizji, wypadku drogowego, uszkodzenia auta przez czynnik zewnętrzny. Szkoda objęta jest zakresem ubezpieczenia określonym w OWU i umowie ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej