Szkody komunikacyjne

LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH

Niezwłocznie zgłoś szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeń (TU),

 1. jeśli masz AC, zgłoś szkodę w TU, w którym wykupiłeś polisę,
 2. szkodę OC, możesz zgłosić w swoim TU lub TU sprawcy.

Zachowaj nadany przez TU numer szkody.

UMOWY IMPORTERSKIE
KIA, HYUNDAI, OPEL, FORD, LAND ROVER, JAGUAR

Niezwłocznie zgłoś szkodę do TU:

 1. jeśli masz AC, zgłoś szkodę w TU, w którym wykupiłeś polisę,
 2. szkodę OC zgłoś w swoim TU lub Towarzystwie Ubezpieczeń sprawcy.

Zachowaj nadany przez TU numer szkody. 

Następnie zgłoś do nas szkodę poprzez formularz, a my wydamy upoważnienie dla serwisu, do odbioru odszkodowania za naprawę pojazdu.

Pojazd zakupiony w autoryzowanej sieci dealerskiej KIA, Hyundai, OPEL, Ford, Land Rover lub Jaguar może zostać naprawiony wyłącznie w Autoryzowanej Stacji Obsługi właściwej marki.

POZOSTAŁE UMOWY

Zgłoś do nas szkodę za pomocą poniższego formularza.

Rekomendujemy naprawę pojazdu w naszej  partnerskiej sieci serwisów. Ich listę znajdziesz w formularzu.

Jeżeli skorzystasz z partnerskiej sieci serwisów przysługiwać Ci będzie bezpłatny samochód zastępczy na cały okres naprawy. Dodatkowo serwis przejmie od Ciebie:

 • zgłoszenie szkody do Zakładu Ubezpieczeń, w którym wykupiłeś polisę,
 • skompletowanie dokumentacji niezbędnej do likwidacji szkody,
 • zorganizowanie oględziny pojazdu,
 • rozliczenie szkody z Zakładem Ubezpieczeń.

Jeżeli wybierzesz serwis spoza partnerskiej sieci serwisów musisz niezwłocznie zgłosić szkodę do TU, w którym wykupiłeś polisę i zachować nadany numer szkody.

SZKODY CAŁKOWITE

Jeżeli TU uzna, że naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona będziemy mieli do czynienia ze szkodą całkowitą.

Poinformuj nas o powstałej szkodzie całkowitej.

Wyślij na adres mail: szkodykomunikacyjne@willistowerswatson.com lub szkody@bnpparibas.com, w tytule wiadomości podając „SZKODA CAŁKOWITA,  nr rej”, poniższe informacje i dokumenty:

 1. decyzję Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
 2. wyliczenie szkody całkowitej,
 3. wyliczenie wartości pojazdu,
 4. wyliczenie wartości pozostałości,
 5. adresu postoju uszkodzonego pojazdu
 6. informację gdzie znajdują się nw. dokumenty:
 • dowód rejestracyjny lub pokwitowanie zatrzymania dowodu przez policję,
 • aktualne potwierdzenie OC,
 • książka serwisowa,
 • instrukcje obsługi,
 • dokumentacja od instalacji gazowej,
 • karta pojazdu (jeśli została wydana),
 • 2 komplety kluczyków.

Ubezpieczyciel przekaże odszkodowanie na nasz rachunek.

KRADZIEŻE

 1. Kradzież pojazdu niezwłocznie zgłoś na policję i uzyskaj potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Następnie zgłoś szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeń, w którym wykupiłeś polisę.
 3. Po zgłoszeniu kradzieży na policję oraz do ubezpieczyciela, zgłoś szkodę do nas, wysyłając maila na adres szkodykomunikacyjne@willistowerswatson.com lub szkody@bnpparibas.com, w tytule podając KRADZIEŻ i nr rej.
 4. Jeżeli otrzymasz oryginał pisma z prokuratury o umorzeniu dochodzenia, prześlij go na adres szkodykomunikacyjne@willistowerswatson.com lub szkody@bnpparibas.com, w tytule podając KRADZIEŻ i nr rej.

Ubezpieczyciel przekaże odszkodowanie na nasz rachunek.

Szkodę kradzieżową oraz umowę leasingu zgodnie Ogólnymi Warunkami Umów Leasingu rozliczymy, jak otrzymamy pełne odszkodowanie od Ubezpieczyciela.

SZKODY CZĘŚCIOWE

Szkoda likwidowana z polisy AC

Ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie w kwocie netto lub w kwocie brutto (z VAT).

Uzależnione jest to od tego od jakiej wartości był ubezpieczony pojazd.

Jeżeli ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w kwocie netto, zobowiązanie zapłaty podatku VAT, będzie  spoczywało na Tobie jako Leasingobiorcy/ Pożyczkobiorcy.

Szkoda likwidowana z polisy OC

Możliwe są dwa rozwiązania związane z rozliczeniem podatku VAT za usługi wykonane przez serwis.

 1. Jeżeli jako Leasingobiorca/ Pożyczkobiorca jesteś płatnikiem podatku VATu, będziesz zobowiązany pokryć VAT.
 2. Jeżeli jako Leasingobiorca/Pożyczkobiorca nie jesteś płatnikiem podatku VAT, podatek może zostać zapłacony przez Finansującego.
  Aby było to możliwe:
 • serwis musi wystawić fakturę za naprawę na Finansującego (co stanowi wyjątek od generalnej zasady opisanej w ogólnych zasadach likwidacji szkód częściowych).
 • prześlij na adres szkodykomunikacyjne@willistowerswatson.com lub szkody@bnpparibas.com podpisane Porozumienie, którego wzór znajdziesz w poniższym linku.