Opinia o współpracy

W celu otrzymania opinii o współpracy należy wypełnić Wniosek o wydanie opinii o współpracy (do pobrania).

Prosimy o wysłanie wypełnionego wniosku do Zespołu Obsługi Klienta:

  •  na adres e-mail: klient@corp.bnpparibas.com
  •  faksem: +48 22 566-96-59
  •  lub na adres korespondencyjny: BNP Paribas  Lease Group Sp. z o. o.,  ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.