Ubezpieczenie Agro

Likwidacja szkód

W przypadku szkody majątkowej zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą infolinią:

+48 22 458 56 13.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji całą dobę i zawsze udzielamy niezbędnej pomocy.

Masz pytanie ?

ZABEZPIECZENIE MIEJSCA WYPADKU

Działania, które muszą Państwo podjąć podczas szkody Agro:

1. zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku,
2. udzielić pomocy lekarskiej poszkodowanym,
3. powiadomić policję jeśli:

a) doszło do wypadku z ofiarami w ludziach;
b) doszło do popełnienia przestępstwa;
c) doszło do poważnego uszkodzenia pojazdu lub szkody całkowitej;
d) uczestnicy kolizji nie mogą dojść do porozumienia co do winy.

ZGŁOSZENIE SZKODY Z AGROCASCO – TU GENERALI

W ciągu 3 dni od zdarzenia prosimy, aby zgłosili Państwo szkodę:

– przez formularz Towarzystwa (preferowane) 
https://zglos-szkode.generaliagro.pl/client/property/comm/ac/index.xhtml

– telefonicznie: 61 858 48 08 lub 61 858 48 65
– za pośrednictwem leasingodawcy: szkody.agro@willistowerswatson.com

ZGŁOSZENIE SZKODY PRZEZ FORMULARZ

 1. Po przesłaniu formularza otrzymają Państwo automatycznie nadany numer szkody.
 2. Ubezpieczyciel skontaktuje się z Państwem telefonicznie i/lub mailowo na nr telefonu/adres e-mail podany w formularzu i ustali dalsze kroki.
 3. Szkody zewnętrzne, takie jak stłuczone szyby, oberwane lusterka, wgniecenia blacharskie, przebite opony itp. są likwidowane na podstawie dokumentacji fotograficznej, kosztorysu naprawy i końcowej faktury za naprawę – bez oględzin rzeczoznawcy. Zostaniecie Państwo poproszeni do przekazanie niezbędnych dokumentów.
 4. W przypadku szkód o nieznanym pochodzeniu, wewnątrz maszyny lub poważniejszych uszkodzeń (np. w wyniku pożaru sprzętu) skontaktuje się z Państwem rzeczoznawca, aby uzgodnić termin oględzin i listę niezbędnych dokumentów.

ZGŁOSZENIE SZKODY TELEFONICZNIE

 1. Zgłoszenia telefoniczne lub mailowe są rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń.
 2. W przypadku zgłoszenia telefonicznego klient otrzyma na zakończenie rozmowy nr szkody.
 3. Odpowiedź na zgłoszenie mailowe powinna zostać udzielona maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych. Będzie konieczne wypełnienie formularza szkody.
 4. Ubezpieczyciel skontaktuje się z Państwem telefonicznie i/lub mailowo na nr telefonu/adres e-mail podany w formularzu i ustali dalsze kroki.
 5. Szkody zewnętrzne, takie jak stłuczone szyby, oberwane lusterka, wgniecenia blacharskie, przebite opony itp. są likwidowane na podstawie dokumentacji fotograficznej, kosztorysu naprawy i końcowej faktury za naprawę – bez oględzin rzeczoznawcy. Zostaniecie Państwo poproszeni do przekazanie niezbędnych dokumentów.
 6. W przypadku szkód o nieznanym pochodzeniu, wewnątrz maszyny lub poważniejszych uszkodzeń (np. w wyniku pożaru sprzętu) skontaktuje się z Państwem rzeczoznawca, aby uzgodnić termin oględzin i listę niezbędnych dokumentów.
 7. Gdy Towarzystwo zgromadzi komplet dokumentów, zwróci się do współpracującego na nami Brokera.

ZGŁOSZENIE SZKODY Z AGROCASO – INNY UBEZPIECZYCIEL

W ciągu 3 dni od zdarzenia prosimy, aby zgłosili Państwo szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym posiadacie Państwo polisę.

ZGŁOSZENIE SZKODY Z OC SPRAWCY

Jeśli szkodę będą Państwo likwidować z polisy OC sprawcy zdarzenia powinni Państwo poinformować Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które wystawiło polisę.

UPOWAŻNIENIE DO WYPŁATY ODSZKODOWANIA

Aby leasingodawca wystawił Państwu upoważnienie do wypłaty odszkodowania prosimy aby wypełnili Państwo wniosek o upoważnienie (do pobrania). We wniosku prosimy podać dane podmiotu odpowiedzialnego za odbiór odszkodowania:

 • przy rozliczeniu BEZGOTÓWKOWYM – dane oraz numerem konta serwisu naprawczego;
 • przy samodzielnym rozliczeniu się z serwisem naprawczym – własny numer konta i pełne dane.

Prosimy aby Państwo go podpisali, zeskanowali i wysłali na adres: szkody.agro@willistowerswatson.com

Wystawione upoważnienie do wypłaty odszkodowania leasingodawca wyśle Państwu na podany do korespondencji adres mailowy.
Prosimy aby przekazali je Państwo do Towarzystwa Ubezpieczeń.

O UBEZPIECZENIU AGRO

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

Ubezpieczenie Agro jest odpowiednikiem Autocasco dla maszyn rolniczych. Zapewniamy odszkodowanie w razie zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży sprzętu wykorzystywanego w działalności rolniczej.

ZAPEWNIAMY PAŃSTWU:

 • ubezpieczenie Agrocasco;
 •  obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do pojazdów rolniczych;
 •  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów;
 •  ubezpieczenie ochrony prawnej.

PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA MOGĄ BYĆ:

 •  kombajny rolnicze, sieczkarnie polowe;
 •  ciągniki rolnicze, ładowarki wykorzystywane w rolnictwie;
 •  agregaty uprawowe, sadzarki i glebogryzarki ciągnikowe;
 •  kultywatory, siewniki, rozrzutniki, kosiarki, opryskiwacze;
 •  prasy;
 •  rolnicze przenośne suszarnie do zboża i kukurydzy;
 •  środki transportowe bez własnego napędu (przyczepy, naczepy itp.);
 •  inne maszyny i sprzęt rolniczy.