Terminowe / Przedterminowe zakończenie umowy

Zakończenie umowy w terminie

Umowa kończy się z datą wymagalności ostatniej raty okresowej.

Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, w przypadku umowy leasingu, również zapłaty faktury proforma z tytułu wykupu przedmiotu po wartości końcowej, otrzymacie Państwo:

  •  dokument zwalniający prawne zabezpieczenia wykonania umowy – w przypadku umowy pożyczki,
  •  fakturę VAT przenosząca prawo własności – w przypadku umowy leasingu.

Do dnia zakończenia umowy przedmiot musi posiadać ważne ubezpieczenia.

Otrzymanie powyższych dokumentów oznacza całkowite zakończenie umowy i nie wymaga od Państwa dodatkowych czynności.

Przedterminowe Zakończenie umowy

Aby dokonać przedterminowego zakończenia umowy, prosimy postępować według poniższych instrukcji:

  • 1) Proszę złożyć w formie pisemnej wniosek o przedterminowe zakończenie umowy

Wniosek prosimy wysłać:

  •  mailowo na adresklient@corp.bnpparibas.com
  •  faksem: +48 22 566-96-59
  •  lub na adres korespondencyjny: BNP Paribas  Lease Group Sp. z o. o.,  ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa

Ważne: w przypadku zakończenia umowy leasingu przed upłynięciem co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, należy do wypełnionego wniosku dołączyć wycenę przedmiotu leasingu sporządzoną przez Rzeczoznawcę do tego uprawnionego.

  • 2) Po otrzymaniu wniosku prześlemy do Państwa informacje dotyczące pozostałych do spłaty zobowiązań,
  • 3) Po zapoznaniu się z naszą korespondencją, prosimy postępować zgodnie z informacjami w niej zawartymi,
  • 4) Po spełnieniu wszystkich warunków wymaganych do zakończenia umowy, rozliczamy i zamykamy umowę, oraz wysyłamy dokumenty potwierdzające zamknięcie na wskazany do korespondencji adres.