Zakończenie umowy

Zakończenie umowy w terminie

Państwa umowa kończy się wraz z uregulowaniem ostatniej raty okresowej.
W przypadku umowy leasingu prosimy Państwa również o opłacenie faktury proformy z tytułu wykupu przedmiotu po wartości końcowej.

Wraz z zakończeniem umowy przekażemy Państwu:

  • dokument zwalniający prawne zabezpieczenia wykonania umowy – przy umowie pożyczki   
  • fakturę VAT przenoszącą prawo własności – przy umowie leasingu.

Prosimy, aby w dniu zakończenia umowy mieli Państwo ważne ubezpieczenie przedmiotu.

Przedterminowe zakończenie umowy

  • Jeśli chcą Państwo przedterminowo zakończyć umowę, prosimy uzupełnić załączony Wniosek. Następnie prosimy, aby przesłali go Państwo:
  • mailowo na adresklient@corp.bnpparibas.com
  • lub na adres korespondencyjny: BNP Paribas  Lease Group Sp. z o. o.,  ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa

Jeśli chcieliby Państwo zakończyć umowę leasingu zanim minie 40% normatywnego okresu amortyzacji, prosimy o dołączenie do wniosku wycenę przedmiotu leasingu sporządzoną przez uprawnionego Rzeczoznawcę.

Jak otrzymamy Państwa wniosek to prześlemy do Państwa:

  • kwotę zobowiązań pozostałych do spłaty,
  • informację o dalszych krokach w celu zakończenia umowy.
  • Po spełnieniu warunków wymaganych do zakończenia umowy, rozliczymy i zamkniemy Państwa umowę. Potwierdzeniem tego będą dokumenty, które wyślemy na Państwa adres korespondencyjny.