Zmiana danych adresowych lub prawnych

Jeżeli zmieniła się forma prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej i / lub dane teleadresowe, prosimy o niezwłoczne przesłanie do Zespołu Obsługi Klienta wniosku wraz z zaktualizowanymi dokumentami rejestrowymi firmy.

Wypełniony wniosek o zmianę danych adresowych (do pobrania) należy wysłać do Zespołu Obsługi Klienta:

  •  na adres e-mail: klient@corp.bnpparibas.com
  •  faksem +48 22 566-96-59
  •  lub na adres korespondencyjny: BNP Paribas Lease Group Sp. z o. o., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa