Zmiany harmonogramu spłat

Mają Państwo możliwość zmiany harmonogramu spłaty rat leasingowych lub rat pożyczki.

Zmiany mogą polegać na:

  •  wydłużeniu okresu trwania umowy;
  •  skróceniu okresu trwania umowy;
  •  zmianie wysokości opłat.

W przypadku wniosków o wydłużenie okresu trwania umowy lub zmniejszenie wysokości opłat, BNP Paribas  Lease Group Sp. z o.o. może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów niezbędnych do oceny Państwa sytuacji finansowej.

Warunkiem wprowadzenia zmian może być rówinież ponowna kalkulacja warunków finansowych umowy
(np. konieczność zachowania minimalnego okresu umowy leasingu, zmiana wartości końcowej przedmiotu leasingu – z uwagi na przepisy podatkowe).

Po pozytywnej weryfikacji wniosku i podpisaniu aneksu przez obie strony, następuje zmiana warunków umowy leasingu / pożyczki. Jednocześnie naliczana jest opłata – zgodnie z obowiązującą w umowie Tabelą Opłat i Prowizji.

Jeżeli chcą Panistwo wprowadzić zmiany w umowie, należy wysłać wypełniony wniosek o zmianę harmonogramu opłat (do pobrania) do Zespołu Obsługi Klienta:

  •  na adres e-mail: klient@corp.bnpparibas.com
  •  faksem: +48 22 566-96-59
  •  lub na adres korespondencyjny: BNP Paribas  Lease Group Sp. z o. o.,  ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa