Zmiana danych adresowych lub prawnych

Jeżeli zmieniła się forma prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej i / lub dane teleadresowe, prosimy o niezwłoczne przesłanie do Zespołu Obsługi Klienta wniosku wraz z zaktualizowanymi dokumentami rejestrowymi firmy.

Jeżeli chcesz wprowadzić zmiany w danych adresowych – wyślij do Zespołu Obsługi Klienta wniosek o zmianę danych adresowych.

Wniosek o zmianę danych adresowych.Wypełniony wniosek wyślij do Zespołu Obsługi Klienta na: 

  • adres e-mail : klient@corp.bnpparibas.com
  • lub na adres korespondencyjny: BNP Paribas  Lease Group Sp. z o. o.,  ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa