Strefa Obsługi Klienta

Likwidacja szkód

W przypadku zaistnienia szkody Agro, Majątkowej albo Komunikacyjnej mają Państwo możliwość skorzystania z całodobowej infolinii, które udzieli Państwu niezbędnej pomocy.

E-faktura

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej usługi otrzymywania faktur elektronicznych (e-faktura), które zastępują fakturę papierową.

Duplikaty dokumentów

W celu uzyskania duplikatu umowy/ duplikatu faktur/ duplikatu polisy/ duplikatu noty odsetkowej należy wypełnić wniosek o wystawienie duplikatu.

Zmiany harmonogramu spłat

Mają Państwo możliwość zmiany harmonogramu spłaty rat leasingowych lub rat pożyczki. Zmiany mogą polegać na: wydłużeniu okresu trwania umowy, skróceniu okresu trwania umowy, zmianie wysokości opłat.

Opinia o współpracy

W celu otrzymania opinii o współpracy należy wypełnić Wniosek o wydanie opinii o współpracy.

komputer, laptop, smart phone

Zmiana danych

Jeżeli zmieniła się forma prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej i / lub dane teleadresowe, prosimy o niezwłoczne przesłanie do Zespołu Obsługi Klienta wniosku wraz z zaktualizowanymi dokumentami rejestrowymi firmy.

Zakończenie umowy

Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, w przypadku umowy leasingu, również zapłaty faktury proforma z tytułu wykupu przedmiotu po wartości końcowej, otrzymacie Państwo: formularz zawiadomienia o zakończeniu umowy, dokument zwalniający prawne zabezpieczenia wykonania umowy – w przypadku umowy pożyczki, fakturę VAT przenosząca prawo własności – w przypadku umowy leasingu.

Poland License Plates

Rejestracja pojazdów

Każdy pojazd, aby być dopuszczony do ruchu, powinien zostać w ciągu 30 dni od daty nabycia zarejestrowany i zaopatrzony w zalegalizowane tablice rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – w nalepkę kontrolną

Reklamacje

Celem naszej firmy jest stałe podnoszenie jakości obsługi, dlatego wszelkie uwagi i opinie Klientów są dla nas bardzo cenne

Aukcje poleasingowe

BNP Paribas Leasing Solutions prowadzi sprzedaż przedmiotów poleasingowych za pośrednictwem portalu aukcyjnego: https://bnp.autoprzetarg.pl

Opłata ryczałtowa

Opłata ryczałtowa, to opłata, dzięki której możesz bez dodatkowych kosztów wielokrotnie zlecać nam szereg dyspozycji i zmian w umowie.

Dokumenty do pobrania

Ze wzgędu na zobowiazania środowiskowe postanowiliśmy umożliwić Państwu zapoznanie się z częścia dokumentów w wersji elektroniczej i tym samym zatroszczyć się o środowisko naturalne.