Numery schematów podatkowych

Schematy podatkowe – uzyskane potwierdzenia nadania numerów schematów podatkowych (NSP) w Grupie BNP Paribas Leasing Solutions w Polsce

Działając w wykonaniu obowiązków wskazanych w art. 86b §2 oraz §2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa nałożonych na promotora.

Poniżej zamieszczamy otrzymane dokumenty potwierdzeń nadania numerów schematów podatkowych (NSP).

Dokumenty zostały pozbawione danych identyfikacyjnych dotyczących konkretnych korzystających: