Opłata ryczałtowa

Czym jest opłata ryczałtowa?

Opłata ryczałtowa, to opłata, dzięki której możesz bez dodatkowych kosztów wielokrotnie zlecać nam szereg dyspozycji i zmian w umowie.

Zapłacisz tylko raz w roku kwotę od 75 zł do 199 zł (w zależności od oferty) i nie zostaniesz obciążony opłatami między innymi za:

  • sporządzenie aneksu do umowy,
  • zmianę harmonogramu spłaty raty,
  • zmianę zabezpieczenia na przedmiocie umowy
  • symulację wcześniejszej spłaty umowy
  • oraz wiele innych czynności objętych opłatą ryczałtową

    W Tabeli Opłat i Prowizji, która jest integralną częścią Ogólnych Warunków Leasingu lub Pożyczki sprawdzisz wszystkie usługi objęte opłatą ryczałtową. Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami w zakładce
    Dokumenty do pobrania.

To Ty decydujesz – pozostajesz przy standardowej Tabeli Opłat i Prowizji czy wybierasz opłatę ryczałtową.

Propozycja dotyczy wybranych ofert na określonych warunkach.
Nie stanowi ona oferty i jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców.
Dowiedz się więcej u Doradcy Leasingowego lub u Partnerów.