Liderzy BNP Paribas Leasing Solutions na scenie

esg w bnp paribas leasing solutions 

Część merytoryczną naszego wyjazdu integracyjnego „Leasing Days 2022″ rozpoczęliśmy od krókich przemówień Rafała Piskorskiego i Clementa Perrin. Następnie wykład dotyczący zmian klimatycznych poprowadził Marcin Popkiewicz – autor znanych i cenionych książek, m.in.  „Świat na rozdrożu” czy „Nauka o klimacie”. Kolejno doświadczeniem Banku w zakresie wdrażania ESG podzielili się specjaliści  z BNP Paribas Bank Polska Adam Hirny oraz Agnieszka Michalik-Stankowska. Czym jest ESG opisaliśmy dokładnie w poście na naszym profilu na LinkedIn.

Gdy zdobyliśmy już wiedzę o ESG, zmianach klimatycznych i naszej odpowiedzialności jako podmiotu z branży finansowej, przyszedł czas na debatę ekspercką. Poprowadziła ją Monika Kuligowska, a wzięli w niej udział zaproszeni goście. To był ostatni element części merytorycznej, po której udaliśmy się na pyszny lunch 🙂 

survival

Kolejnym etapem naszego wyjazdu były warsztaty survivalowe przeprowadzone przez „Partyzantów Lubelszczyzny” 🙂 Podzieliliśmy się na kilkanaście grup i w tym składzie wędrowaliśmy od stacji do stacji, gdzie czekali na nas instruktorzy.

Panowie nauczyli nas między innymi: zasad pierwszej pomocy, różnych technik wiązania lin, wyznaczania kierunku w lesie, rozpalania ogniska i wiele, wiele więcej. 

wypoczynek i integracja

W trakcie wyjazdu mieliśmy czas na dłuższe rozmowy w gronie znajomych. Po warsztatach survivalowych odpoczywaliśmy na leżakach. Wieczorem odbyła się nasza impreza taneczna – to stały punkt naszych wyjazdów 🙂 Przy pysznym jedzeniu i muzyce rozrywkowej integrowaliśmy się do białego rana. 

Drugiego dnia naszego wyjazdu, dopisała nam zarówno słoneczna pogoda, jak i humor wszystkich uczestników. Każdy pracownik miał możliwość integracji w swoich grupach zespołowych wraz z managerami. Dzięki bogatej infrastrukturze Hotelu Narvil, każda grupa znalazła adekwatną dla siebie atrakcję, według własnych preferencji. Zaczynając od emocjonujących rozgrywek w kręgle, wycieczki rowerowe, kończąc na malowniczym spływie kajakowym, zespoły w aktywny sposób zacieśniali swoje więzi. Po uśmiechach uczestników, śmiało można stwierdzić, iż był to dobrze spędzony czas.

Bardzo cieszymy się, że po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, udało nam się zorganizować kolejną edycję Leasing Days 🙂 

Digitalizacja procesów biznesowych w firmie leasingowej w oparciu o platformę SIGNER

BNP Paribas Lease Group  odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie ze strony rynku oraz klientów, uruchomił  zdalne podpisywania e-dokumentów z wykorzystaniem m.in. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dzięki temu klienci mogą zawierać umowy bez konieczności fizycznego spotkania z pracownikami BNP Paribas Lease Group, co miało szczególne znaczenie w trakcie pandemii.
Dodatkowym celem projektu była digitalizacja procesów wspierających (posprzedażowych i wewnętrznych) oraz automatyczna weryfikacja autentyczności i statusów prawnych podpisanych dokumentów z wykorzystaniem modułu kwalifikowanej walidacji podpisów i pieczęci elektronicznych.
Projekt wpisuje się  w strategię wprowadzania nowoczesnych rozwiązań dla firm, zgodnych z rynkowymi trendami realizowaną przez BNP Paribas Lease Group.

Udostępnienie platformy SIGNER do elektronicznego podpisywania e-dokumentów zintegrowanej z niezbędnymi usługami zaufania

W ciągu sześciu miesięcy trwania projektu został opracowany i uruchomiony całkowicie elektroniczny proces sprzedaży i obsługi leasingu w oparciu o udostępnioną platformę SIGNER, dostępną z poziomu przeglądarki internetowej. Z rozwiązania korzysta ponad 200 pracowników spółki i coraz większa grupa klientów, którzy zamienili  papierową ścieżkę  obsługi dokumentów na ścieżkę elektroniczną, zgodną ze strategią paperless. Udostępnione rozwiązanie umożliwia elektroniczne podpisywanie e-dokumentów za pomocą m.in. kwalifikowanego podpisu elektronicznego pomiędzy spółką a jej klientami oraz w obiegu wewnętrznym organizacji. Proces umożliwia również walidację wszystkich podpisanych cyfrowo dokumentów.

Kamienie milowe projektu

 • Udostępnienie platformy SIGNER z modułem kwalifikowanej walidacji oraz modułem SignHub umożliwiającym podpisywanie e-dokumentów przez klientów
 • Szkolenia dla pracowników w Asseco Academy
 • Wydanie pracownikom spółki kwalifikowanych podpisów elektronicznych

Wdrożenie strategii paperless i digitalizacja procesów

Nowy elektroniczny proces obsługi dokumentacji pozwala klientom podpisywać e-dokumenty w dowolnym miejscu i czasie. Elektronizacja skróciła czas i podniosła jakość procesów posprzedażowych i wspierających. Pisma jednostronne takie jak: upoważnienia, zgody i oświadczenia wydawane i wysyłane są wyłącznie cyfrowo co zdecydowanie przyspieszyło ich obsługę.
Podnieśliśmy również efektywność zarządzania dokumentami oraz ich przepływem pomiędzy działami biznesowymi. Rozwiązanie przyniosło przyspieszenie działania wszystkich jednostek i pracowników, zwiększenie zadowolenia personelu oraz korzyści ekonomicznie.

Do szczególnie satysfakcjonujących efektów projektu spółka zalicza oszczędność papieru (ok. 7 500 kartek A4 miesięcznie) i obniżenie emisji CO2 (ok. 22 500 kg CO2 miesięcznie) w wyniku zaprzestania przewozu papierowych dokumentów.

 • 100% dokumentacji zarząd spółki podpisuje cyfrowo
 • 100% opinii dla klienta dział Customer Service wystawia elektronicznie
 • 100% dokumentacji posprzedażowej (zgody, upoważnienie do szkód, rozliczenia ARiMR) powstaje tylko elektronicznie
 • 45% pozostałej dokumentacji w procesach posprzedażowych jest wystawiana cyfrowo
 • 31% umów w linii BLS jest podpisywanych podpisem kwalifikowanym przez klientów
 • 62% umów w linii klientów korporacyjnych zostało podpisanych podpisem kwalifikowanym

SIGNER

Platforma SIGNER pozwala na przygotowanie procesu biznesowego wspierającego przekazywanie e-dokumentu do podpisu wskazanym osobom w organizacji jak i poza nią. Webowy interfejs użytkownika, w technologii RWD (Responsive Web Design)  zapewnia działanie zarówno na stacjach roboczych, jak i na urządzeniach mobilnych (w mobilnej przeglądarce Internetowej).

SIGNHUB

Komponent  zintegrowany z aplikacją SIGNER, który jest agregatorem różnych rodzajów podpisów elektronicznych i umożliwia  złożenie przez klienta podpisu elektronicznego pod e-dokumentem. Wykorzystywany jest gdy stroną podpisującą są osoby spoza organizacji.

SIMPLYSIGN

To mobilny podpis elektroniczny, niewymagający fizycznego czytnika ani karty z certyfikatem. Umożliwia złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego na urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon czy tablet, a także na  komputerze.

kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu

To nowoczesne rozwiązanie potwierdzające dokładną datę podpisania  e-dokumentu – datę pewną. Pozwala zabezpieczyć, e-dokumenty  przed sfałszowaniem i antydatowaniem.

Webnotarius

Kwalifikowana usługa walidacji potwierdzająca autentyczność i skutek prawny złożonych podpisów oraz dająca prawną gwarancję, że podpisany e-dokument nie został podrobiony.

pieczęć kwalifikowana w usłudze SimplySign

Rozwiązanie to wykorzystuje kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej, który zawiera dane podmiotu posiadającego osobowość prawną (tj. firmy, organizacji, podmiotu administracji publicznej). Usługa jest zgoda z europejskim rozporządzeniem eIDAS, dzięki czemu dokumenty opieczętowane pieczęcią elektroniczną zachowują pełną moc prawną oraz dowodową określoną w tym rozporządzeniu.

Projekt dla BNP Paribas Lease Group to kolejny przykład pokazujący, że nawet tak rygorystyczna pod względem przepisów branża leasingowa może w pełni korzystać z rozwiązań paperless. Uruchomione rozwiązanie umożliwia transformację tradycyjnego papierowego modelu obsługi dokumentów na w pełni cyfrowy proces. Udostępniona platforma SIGNER wraz z dedykowanymi usługami zaufania m.in. kwalifikowaną pieczęcią, podpisem i znacznikiem czasu oraz modułem walidacji, w połączeniu z modułem SignHub pozwoliła w pełni zaadresować i zrealizować potrzeby spółki, które zostały określone na wstępie projektu. Użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest tożsame z podpisem własnoręcznym co jest kluczowe z punktu widzenia zawierania umów leasingowych, które zgodnie z wymaganiami muszą być zawarte w formie pisemnej po rygorem nieważności.

– KAROL BUCHOWIECKI, KIEROWNIK PROJEKTU, ASSECO

Nowacki Marcin

„W wyniku szybkiego i skutecznego udostępnienia platformy SIGNER, procesujemy umowy zawarte z użyciem kwalifikowanego e-podpisu  oraz weryfikujemy je przy użyciu modułu walidacji, dostępnego z poziomu platformy. Dokumenty posprzedażowe podpisane zdalnie przekazujemy do klientów bez obawy o ich bezpieczeństwo oraz autentyczność.  Wysyłamy pisma bez konieczności zbierania fizycznych podpisów i kopertowania dokumentacji. Nowe rozwiązanie usprawniło i przyspieszyło naszą pracę, co miało ogromne znaczenie w rzeczywistości zmienionej przez pandemię oraz zapewnia korzyści ekonomiczne.”

– MARCIN NOWACKI, MANAGING DIRECTOR OF BLS BUSINESS UNIT 

Financing at BNP Paribas Leasing Solutions Poland alternative fuel vehicles with subsidies from the polish National Fund for Environmental Protection and Water Management

On December 30, 2021, BNP Paribas Leasing Services signed a cooperation agreement with BOŚ Bank, which is the operator in the program called “Mój Elektryk”.

Financing of electric cars with governmental subsidies by leasing is intended to support and activate sales of electric cars in Poland and thanks to this we will reduce the emission of air pollutants.

Leasing subsidies may, in particular, apply to zero-emission new vehicles:

 • category M1 vehicles – passenger cars for the transport of max. 8 people
 • category N1 vehicles – delivery vehicles up to 3.5 t

Subsidy is treated as down-payment for car financing and can amount up to EUR 5,9K per car (for M1) and up to EUR 15,3K per car (for N1).

One of our strategy is to build awareness “Green assets” financing business development.

As a company that cares about environmental protection we wanted to participate in this program to make effective promoting BPLS as a market leader in “green change” financing and increase the number of transactions and benefit level in alternative fuel vehicles financing segment, and this program is a perfect example of sustainability deal.

In achieving our goal, we will certainly be helped by automotive vendors in Personal Finance with whom we cooperate on a daily basis and who offer cars that meet the program’s criteria.

We ensured that our front-end Ratatu system is adapted to the easy collecting the applications for subsidies from Clients, which give us possibility to their effective processing in accordance with the requirements of the program.

The budget of the program for entrepreneurs has been set at EUR 90M for non-returnable forms of financing.

We know that this is a very attractive offer for prospect and current customers.

The program is scheduled until 2026.

Grafika przedstawia samochód elektryczny