Ewolucja firm leasingowych od zwykłych podmiotów finansujących aktywa do podmiotów umożliwiających producentom przejście na modele „product – as – a- service” może stać się kluczowym trendem w nadchodzących latach.

Producenci zmagają się dziś z wyzwaniami związanymi z ESG, dostępnością surowców i zmieniającymi się oczekiwaniami klientów. Aby temu zaradzić, firmy leasingowe muszą ściśle współpracować z producentami i dostawcami sprzętu w celu opracowania modeli, w których wykorzystanie aktywów jest ważniejsze niż ich własność. Jednocześnie producenci będą musieli przeprojektować produkty pod kątem wielokrotnej renowacji i utylizacji, a nie jednorazowej sprzedaży.

Dzięki podejściu opartemu na gospodarce o obiegu zamkniętym firmy leasingowe mogą ułatwić komercyjną “odsprzedaż” aktywów za pomocą modeli “produkt jako usługa”, zapewniając długotrwały obieg sprzętu biznesowego. To nie tylko minimalizuje wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na surowce, ale także zwiększa stabilność usług dla klientów końcowych i zapewnia przewidywalność sprzedaży i produkcji dla producentów.

W miarę jak rozwija się ta transformacyjna wizja, w której produkty są sprzedawane jako usługi, a zasady zrównoważonego projektowania są zintegrowane z modelami biznesowymi, należy zadać sobie pytanie: czy ta koncepcja jest tylko wizją, czy też już nabiera kształtu?

Rafal Piskorski
Dyrektor generalny BNP Paribas Leasing Solutions w Polsce,
Prezes zarządu BNP Paribas Lease Group Sp. z. o.o.,
Wiceprzewodniczący Rady Związku Polskiego Leasingu.

Zachęcamy do lektury zaprezentowanego na Forum Leasingu pełnego raportu Związku Polskiego Leasingu (ZPL) przygotowanego wraz z EY-Parthenon lub posłuchania podcastu video, w którym Rafał Piskorski i inni uczestnicy rynku przedstawili swoje opinie dotyczące aktualnej sytuacji na rynku leasingu oraz spodziewanych zmian.

30 kwietnia BNP Paribas Leasing Solutions i Same Deutz-Fahr (SDF) świętowały przełomową rocznicę, świętując 25-lecie współpracy pełnej sukcesów. Partnerstwo odegrało zasadniczą rolę w napędzaniu ciągłej ewolucji sektora rolnego poprzez utworzenie Programu Finansowania SDF Finance w 1998 roku.

Od samego początku SDF Finance angażuje się w dostarczanie innowacyjnych rozwiązań i spójnego finansowania, które zaspokajają zmieniające się potrzeby branży rolniczej. Zakres i zasięg geograficzny programu SDF Finance ewaluował i obejmuje obecnie 22 rynki. Program oferuje wsparcie sprzedaży i rozwiązania finansowe dostosowane do producenta, jego sieci dilerskiej i klienta końcowego.

Partnerstwo pomiędzy firmą finansującą, producentem i dealerem skutecznie zapewnia klientowi końcowemu dostęp do najlepiej dopasowanego sprzętu i finansowania. Współpraca ta pomogła SDF Finance dotrzymać kroku zmieniającym się wymaganiom klientów i zmieniającym się potrzebom rynku.

W oświadczeniu Pascal Layan, zastępca dyrektora generalnego BNP Paribas Leasing Solutions, powiedział: “Jesteśmy niezwykle dumni z tej przełomowej rocznicy, którą świętujemy wraz z jednym z kluczowych graczy w produkcji sprzętu rolniczego. Nieustający sukces SDF Finance odzwierciedla szeroki zakres naszej wiedzy i zasięg geograficzny. Umożliwiamy firmie SDF i jej dilerom oferowanie klientom dostępu do innowacyjnego i wysokiej jakości sprzętu, który pomaga w zrównoważonym rozwoju ich działalności i wykorzystaniu potencjału wzrostu”.

Alessandro Maritano, dyrektor handlowy SDF, powiedział:  “Dzielenie się wspólnym etosem biznesowym jest jednym z kluczy do sukcesu partnerstwa między SDF i BNP Paribas Leasing Solutions.  Ponadto ułatwianie dostępu do nowych technologii i zrównoważonych innowacji jest silnym narzędziem do dostarczania dostosowanych do potrzeb rozwiązań finansowych dilerom i klientom SDF.  Posiadanie BNP Paribas Leasing Solutions jako solidnego partnera finansowego na całym świecie było i pozostanie silnym atutem w kształtowaniu przyszłego rozwoju SDF w branży rolniczej.