Zdalne podpisywanie umów i cyfryzacja procesów leasingowych

ASSECO BNP Paribas Leasing Services BNP Paribas Leasing Solutions

Digitalizacja procesów biznesowych w firmie leasingowej w oparciu o platformę SIGNER

BNP Paribas Lease Group  odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie ze strony rynku oraz klientów, uruchomił  zdalne podpisywania e-dokumentów z wykorzystaniem m.in. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dzięki temu klienci mogą zawierać umowy bez konieczności fizycznego spotkania z pracownikami BNP Paribas Lease Group, co miało szczególne znaczenie w trakcie pandemii.
Dodatkowym celem projektu była digitalizacja procesów wspierających (posprzedażowych i wewnętrznych) oraz automatyczna weryfikacja autentyczności i statusów prawnych podpisanych dokumentów z wykorzystaniem modułu kwalifikowanej walidacji podpisów i pieczęci elektronicznych.
Projekt wpisuje się  w strategię wprowadzania nowoczesnych rozwiązań dla firm, zgodnych z rynkowymi trendami realizowaną przez BNP Paribas Lease Group.

Udostępnienie platformy SIGNER do elektronicznego podpisywania e-dokumentów zintegrowanej z niezbędnymi usługami zaufania

W ciągu sześciu miesięcy trwania projektu został opracowany i uruchomiony całkowicie elektroniczny proces sprzedaży i obsługi leasingu w oparciu o udostępnioną platformę SIGNER, dostępną z poziomu przeglądarki internetowej. Z rozwiązania korzysta ponad 200 pracowników spółki i coraz większa grupa klientów, którzy zamienili  papierową ścieżkę  obsługi dokumentów na ścieżkę elektroniczną, zgodną ze strategią paperless. Udostępnione rozwiązanie umożliwia elektroniczne podpisywanie e-dokumentów za pomocą m.in. kwalifikowanego podpisu elektronicznego pomiędzy spółką a jej klientami oraz w obiegu wewnętrznym organizacji. Proces umożliwia również walidację wszystkich podpisanych cyfrowo dokumentów.

Kamienie milowe projektu

  • Udostępnienie platformy SIGNER z modułem kwalifikowanej walidacji oraz modułem SignHub umożliwiającym podpisywanie e-dokumentów przez klientów
  • Szkolenia dla pracowników w Asseco Academy
  • Wydanie pracownikom spółki kwalifikowanych podpisów elektronicznych

Wdrożenie strategii paperless i digitalizacja procesów

Nowy elektroniczny proces obsługi dokumentacji pozwala klientom podpisywać e-dokumenty w dowolnym miejscu i czasie. Elektronizacja skróciła czas i podniosła jakość procesów posprzedażowych i wspierających. Pisma jednostronne takie jak: upoważnienia, zgody i oświadczenia wydawane i wysyłane są wyłącznie cyfrowo co zdecydowanie przyspieszyło ich obsługę.
Podnieśliśmy również efektywność zarządzania dokumentami oraz ich przepływem pomiędzy działami biznesowymi. Rozwiązanie przyniosło przyspieszenie działania wszystkich jednostek i pracowników, zwiększenie zadowolenia personelu oraz korzyści ekonomicznie.

Do szczególnie satysfakcjonujących efektów projektu spółka zalicza oszczędność papieru (ok. 7 500 kartek A4 miesięcznie) i obniżenie emisji CO2 (ok. 22 500 kg CO2 miesięcznie) w wyniku zaprzestania przewozu papierowych dokumentów.

  • 100% dokumentacji zarząd spółki podpisuje cyfrowo
  • 100% opinii dla klienta dział Customer Service wystawia elektronicznie
  • 100% dokumentacji posprzedażowej (zgody, upoważnienie do szkód, rozliczenia ARiMR) powstaje tylko elektronicznie
  • 45% pozostałej dokumentacji w procesach posprzedażowych jest wystawiana cyfrowo
  • 31% umów w linii BLS jest podpisywanych podpisem kwalifikowanym przez klientów
  • 62% umów w linii klientów korporacyjnych zostało podpisanych podpisem kwalifikowanym

SIGNER

Platforma SIGNER pozwala na przygotowanie procesu biznesowego wspierającego przekazywanie e-dokumentu do podpisu wskazanym osobom w organizacji jak i poza nią. Webowy interfejs użytkownika, w technologii RWD (Responsive Web Design)  zapewnia działanie zarówno na stacjach roboczych, jak i na urządzeniach mobilnych (w mobilnej przeglądarce Internetowej).

SIGNHUB

Komponent  zintegrowany z aplikacją SIGNER, który jest agregatorem różnych rodzajów podpisów elektronicznych i umożliwia  złożenie przez klienta podpisu elektronicznego pod e-dokumentem. Wykorzystywany jest gdy stroną podpisującą są osoby spoza organizacji.

SIMPLYSIGN

To mobilny podpis elektroniczny, niewymagający fizycznego czytnika ani karty z certyfikatem. Umożliwia złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego na urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon czy tablet, a także na  komputerze.

kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu

To nowoczesne rozwiązanie potwierdzające dokładną datę podpisania  e-dokumentu – datę pewną. Pozwala zabezpieczyć, e-dokumenty  przed sfałszowaniem i antydatowaniem.

Webnotarius

Kwalifikowana usługa walidacji potwierdzająca autentyczność i skutek prawny złożonych podpisów oraz dająca prawną gwarancję, że podpisany e-dokument nie został podrobiony.

pieczęć kwalifikowana w usłudze SimplySign

Rozwiązanie to wykorzystuje kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej, który zawiera dane podmiotu posiadającego osobowość prawną (tj. firmy, organizacji, podmiotu administracji publicznej). Usługa jest zgoda z europejskim rozporządzeniem eIDAS, dzięki czemu dokumenty opieczętowane pieczęcią elektroniczną zachowują pełną moc prawną oraz dowodową określoną w tym rozporządzeniu.

Projekt dla BNP Paribas Lease Group to kolejny przykład pokazujący, że nawet tak rygorystyczna pod względem przepisów branża leasingowa może w pełni korzystać z rozwiązań paperless. Uruchomione rozwiązanie umożliwia transformację tradycyjnego papierowego modelu obsługi dokumentów na w pełni cyfrowy proces. Udostępniona platforma SIGNER wraz z dedykowanymi usługami zaufania m.in. kwalifikowaną pieczęcią, podpisem i znacznikiem czasu oraz modułem walidacji, w połączeniu z modułem SignHub pozwoliła w pełni zaadresować i zrealizować potrzeby spółki, które zostały określone na wstępie projektu. Użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest tożsame z podpisem własnoręcznym co jest kluczowe z punktu widzenia zawierania umów leasingowych, które zgodnie z wymaganiami muszą być zawarte w formie pisemnej po rygorem nieważności.

– KAROL BUCHOWIECKI, KIEROWNIK PROJEKTU, ASSECO

Nowacki Marcin

“W wyniku szybkiego i skutecznego udostępnienia platformy SIGNER, procesujemy umowy zawarte z użyciem kwalifikowanego e-podpisu  oraz weryfikujemy je przy użyciu modułu walidacji, dostępnego z poziomu platformy. Dokumenty posprzedażowe podpisane zdalnie przekazujemy do klientów bez obawy o ich bezpieczeństwo oraz autentyczność.  Wysyłamy pisma bez konieczności zbierania fizycznych podpisów i kopertowania dokumentacji. Nowe rozwiązanie usprawniło i przyspieszyło naszą pracę, co miało ogromne znaczenie w rzeczywistości zmienionej przez pandemię oraz zapewnia korzyści ekonomiczne.”

– MARCIN NOWACKI, MANAGING DIRECTOR OF BLS BUSINESS UNIT