Przyszłość sektora leasingowego: Rafał Piskorski

BNP Paribas Leasing Solutions

Ewolucja firm leasingowych od zwykłych podmiotów finansujących aktywa do podmiotów umożliwiających producentom przejście na modele „product – as – a- service” może stać się kluczowym trendem w nadchodzących latach.

Producenci zmagają się dziś z wyzwaniami związanymi z ESG, dostępnością surowców i zmieniającymi się oczekiwaniami klientów. Aby temu zaradzić, firmy leasingowe muszą ściśle współpracować z producentami i dostawcami sprzętu w celu opracowania modeli, w których wykorzystanie aktywów jest ważniejsze niż ich własność. Jednocześnie producenci będą musieli przeprojektować produkty pod kątem wielokrotnej renowacji i utylizacji, a nie jednorazowej sprzedaży.

Dzięki podejściu opartemu na gospodarce o obiegu zamkniętym firmy leasingowe mogą ułatwić komercyjną „odsprzedaż” aktywów za pomocą modeli „produkt jako usługa”, zapewniając długotrwały obieg sprzętu biznesowego. To nie tylko minimalizuje wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na surowce, ale także zwiększa stabilność usług dla klientów końcowych i zapewnia przewidywalność sprzedaży i produkcji dla producentów.

W miarę jak rozwija się ta transformacyjna wizja, w której produkty są sprzedawane jako usługi, a zasady zrównoważonego projektowania są zintegrowane z modelami biznesowymi, należy zadać sobie pytanie: czy ta koncepcja jest tylko wizją, czy też już nabiera kształtu?

Rafal Piskorski
Dyrektor generalny BNP Paribas Leasing Solutions w Polsce,
Prezes zarządu BNP Paribas Lease Group Sp. z. o.o.,
Wiceprzewodniczący Rady Związku Polskiego Leasingu.

Zachęcamy do lektury zaprezentowanego na Forum Leasingu pełnego raportu Związku Polskiego Leasingu (ZPL) przygotowanego wraz z EY-Parthenon lub posłuchania podcastu video, w którym Rafał Piskorski i inni uczestnicy rynku przedstawili swoje opinie dotyczące aktualnej sytuacji na rynku leasingu oraz spodziewanych zmian.